Atriyal Flutter Ablasyon Ameliyatı Komplikasyonları

Atriyal Flutter Ablasyon Ameliyatı Komplikasyonları

Atriyal Flutter Ablasyon Ameliyatı Komplikasyonları

 

Prosedürler; güvenli ve tedaviye gönderilmeden önce ele alınmalıdır, hastaların büyük çoğunluğunda etkili olmasına rağmen küçük riskler vardır . Bunlar, aşağıdakileri içerir:

atrial-flutter-symptoms-hamilyon.com

atrial-flutter-symptoms-hamilyon.com

Bacağın üst kısmında ven damarlarına zarar verebilir. Yaklaşık 1/500 oranlı gibi  durumlarda küçük bir operasyonla damar onarımı gerekebilir.
Kardiyak perforasyon. 1/200 oranında yaklaşık ablasyonlarda bir kan sızıntısı kalbi saran kese içine dolar. Bu kan basıncının düşmesine neden olur ve kolaylıkla görülür ve kanı boşaltmak için göğüs kemiğinin altına deri yoluyla küçük bir tüp takılarak tedavi edilir. Bu durum atriyal fibrilasyon ameliyatı sırasında oluşması cok olmaktadır.

Olguların yaklaşık% 60-70 den  fazlası kalbin sol tarafında yer alır. Bu durumlarda ablasyon bir yanlış yakıma neden olabilir ve orada kan pıhtısı kalabilir. 1/1000 gibi bir risk taşır.
Yaklaşık% 10-20 den fazla durumda damar yolunun kalp normal elektrik bağlantıları için oldukça yakın olan bir yerdedir. Ablasyon sonucu kalp atımı yavaşlama eğilimi gösterir ve kalbin elektrik tesisatı bozulur bu da cok küçük bir risktir.Bu durumda suni kalp pili takılarak durum çözülür. Risk genelde %1 gibidir. Fakat bazen doktorunuz o noktayı yakmak yerine fazladan olan yolu (kriyoablasyon) yakıp enerjiyi farklı bir biçimde kullanmaya karar verebilir.Bu durumda %3- %5 olarak betimlenebilir. Yine de risk olarak düşünülse de hastanın rahatlaması için gerekli bir ameliyattır.
Çarpıntı tekrarlaması:  Vakaların yaklaşık% 10 ‘unda taşikardı tekrar etmektedir.Bu durum yolun yeniden oluştuğu anlamına gelmez. Yolun tam olarak yakılmadığı anlamına gelir. Bu durumda tekrar ablasyon yapılır ve tadavi tamamlanır.

Doktorunuz sizi dikkatle tüm potansiyel riskleri de dahil olmak üzere, prosedürleri tartışacak ve başlamadan önce bilgilendirilme formunu imzalamanızı isteyecektir.
Ablasyon Prosedürü hakkında pratik noktalar

Genellikle Eğer hastaneye gelmeden önce yaklaşık üç gün önceden itibaren çarpıntıyı kontrol etmek için kullanılan  herhangi bir kardiyak ilacın alımını  durdurmanız istenecektir.

Prosedürü üç yaklaşık iki saat sürer ve bacağınızın üzerine herhangi bir kanamayı önlemek için kum torbası konur,  daha sonra yaklaşık üç saat boyunca oldukça düz yatmak gerekecektir.

Çoğu hasta ertesi gün taburcu edilir. Sizin de  bacak üst kısmında morarma küçük olabilir ve bazı hastalarda göğüste ağrı oluşabilir.  Bu genellikle bir kaç gün ve parasetamol yardımcı olabilir ya da basit analjezi ilaçları yeterli olacaktır ve ağrıyı giderecektir.

DLVA regülasyonu sonrası bir hafta sürüş yapmak yasaktır.

 

 

Atrial Flutter Ablation Treatment Complications – English Version

Although the procedure is safe and effective in the large majority of patients there are small risks which must be considered before submitting to the treatment. These include the following:

  1. Damage to vein(s) at the top of the leg. In approximately 1 in 500 cases a small operation is required to repair vein.
  2. Cardiac perforation. In about 1 in 200 ablations a leak of blood occurs into the sac surrounding the heart. This causes a drop in blood pressure and is readily recognised and treated by inserting a small tube through the skin below the breast bone to drain the blood.
  3. In approximately one percent of cases ablation damages the normal electrical wiring of the heart, resulting in a very slow heart beat. This is treated with an artificial pacemaker.
  4. There is a very small risk of stroke with this procedure, approximately 1 in 1000. It should be remembered that the condition itself is associated with a very small risk of stroke. For this reason many patients are treated with blood thinning medications called anticoagulants, such as warfarin.
  5. Pain. In a small number of cases patients find the procedure painful despite the use of strong painkillers. In these cases the use of a different form of energy which is painless (cryoablation) may be used.
  6. Recurrence of palpitations. In approximately 10% of cases atrial flutter recurs. In these cases a repeat procedure is usually effective in curing the condition. However:
  7. A related abnormality of rhythm, called atrial fibrillation, is very common in patients with atrial flutter. This arrhythmia may be seen following an entirely successful ablation for atrial flutter, particularly in elderly patients. Atrial fibrillation is discussed in a separate sections.

Your doctor will carefully discuss the procedure, including all the potential risks with you, and will obtain informed consent before starting.

ilgili konular - interesting subjects

13 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Kateter ablasyon- WPW ablasyon

Kateter ablasyon- WPW ablasyon

Kateter Ablasyon – WPW Ablasyon

WPW Ablasyon hakkında bilinmesi gerekenler:

 

wpw-ablation-hamilyon.com

wpw-ablation-hamilyon.com

  • WOLFF-PARKİNSON WHITE SENDROMU – Wolff Parkinson Beyaz Sendromu ( WPW) taşikardi tedavisinde ablasyonun radyofrekansları ve ritimin tehlikeli dağılımının riski arttırdığı durumlarda sık sık tercih edilen tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.
  • Radyofrekans ablasyonu (dağlanma işlemi- yani yakma işlemi) WPW olan hastaların %95 inde başarı ile gerçekleştirilir.
  • Hastaların %2 sinde ya da %3 ünde beklenmeyen komplikasyonlar görülebilir.
Catheter Ablation

Taşikardinin tedavisi – WPW ABLASYON İLE TEDAVİ

WPW ile süpraventriküler taşikardinin görüldüğü hastaların tedavisinde çeşitli yöntemer vardır.

Genel öneri: Alkol ve kafeini unutun. Kafanızdan silin. Bu durum taşikardi ataklarının sıklığını azaltacak, bazende taşikardi ataklarının tamamiyle yok olmasını sağlayacaktır.


Atak tedavisinde: Bu ( Valsalva manevrası olarak adlandırılır) nefes alırken zorlama veya yüze çok soğuk su uygulayarak çarpıntı ataklarını tedavi etmek bazen mümkün olabilir. Atak hastanede gerçekleşiyorsa ya da ataktan sonra hastaneye gittiyseniz adenosin olarak adlandırılan bir ilaç damar içine verilerek rahatlama sağlanabilir ve taşikardi atakları giderilebilir. Nefes ve göğüs  darlığı geçici olarak genellikle görülmekle birlikte, birkaç saniye içinde ataklar sona erer. Bu en az on saniye sürer.

İlaç tedavisi: ilaçların büyük bir kısmı ya da bir akut atak tedavisinde veya çarpıntıları önlemek için düzenli olarak  kullanılabilir. Böyle beta-bloker ajanlar veya kalsiyum antagonistleri gibi basit ilaçlar genellikle ilk seçimdir. Özellikle beta-blokerler, bazen yorgunluk yapabildiği için astımlı hastalarda kullanılmamalıdır . Daha güçlü ilaçlar flekainid ve sotalol gibi piyasada  mevcuttur.

Bu ilaçlar genellikle  aritmi kontrolü bir ölçülü kalp atışını oluşturması  olduğu unutulmamalıdır, yalnız ilaçlarla semptomların toplam kontrolü  mümkün değildir. Bazen yan etkiler daha güçlü ilaçlar, nadiren aritmi şiddetlenir, uyuşturucu kullanımını kısıtlamak bazen sorunu çözebilir. WPW hastalarında tehlikeli aritmi biraz daha yüksek risk altındadır. Buna ek olarak, birçok doktor aşağıda açıklandığı gibi, en iyi tedavi olarak kateter ablasyonu önermektedir:

Kateter denilen ince teller bacak damarları aracılığıyla kalbe aktarılır. Bu teller (tel uçlarındaki ayaklar) kalbi uyarmak ve aynı zamanda elektriksel aktiviteleri kaydetmek için kullanılır. Kalbe elektrik verilerek  genellikle aritmi tetiklenir, ve elektrik kayıtları ile ekstra yani fazla olan elektrik  yolunun konumu belirlenir. Başka bir kateter ekstra yolunun içerisine yerleştirilir. Bu kateter ile taşikardiyi ortadan kaldırmak için fazladan olan yolun düğüm noktasına enerji (genellikle radyofrekans) verilir ve yakılır. Prosedürün başarı oranı genellikle % 90’ı  aşar.

 

 

ilgili konular - interesting subjects

6 Mayıs 2014
Okunma
bosluk

Atrial Flater Ablasyonu Ameliyatı Öncesi – Before Atrial Flutter Ablation Treatment

Atrial Flater Ablasyonu Ameliyatı Öncesi – Before Atrial Flutter Ablation Treatment

Atrial Flater Ablasyonu Ameliyatı Öncesi – Before Atrial Flutter Ablation Treatment

 

Ameliyat hakkında pratik noktalar : Genellikle  hastaneye gelmeden önce üç gün süreyle çarpıntı kontrol etmek için aldığınız herhangi bir kardiyak ilacı (Diltizem, adenozin vb) durdurmak istenecektir. Atriyal flutter Birçok hastada kan inceltici ilaçlar (varfarin gibi) alırlar. Kan inceltme kontrolü (INR) genellikle ameliyattan birkaç gün öncesi gerekli olacaktır.

atrial-flutter-hamilyon.com

atrial-flutter-hamilyon.com

Doktorunuz ameliyat sırasında ve ameliyat öncesinde kan inceltme tedavisini ne zaman durduracağınızı ve ne zaman bşalamanız gerektiğini size söyleyecektir. Ameliyat yaklaşık iki saat sürer ve bacağınızdaki  herhangi bir kanamayı önlemek için daha sonra yaklaşık üç saat boyunca oldukça düz yatmanız gerekli olacaktır. Çoğu hasta da ertesi gün taburcu edilir  Siz de de bacak üst kısmında küçük morarma  olabilir ve bazı hastalarda göğüs ağrısı oluşabilir. Bu genellikle bir kaç gün sürer ve paracetomol yardımcı olabilir ya da basit analjezi bu ağrıyı giderir.

Before Atrial Flutter Ablation Treatment – English Version

Practical points about the procedure Usually you will be asked to stop any cardiac medications you are taking to control the palpitations for about three days before coming into hospital. Many patients with atrial flutter are taking blood thinning medications (such as warfarin). A blood thinning check (INR) will usually be required a few days before the procedure, and your doctor will advise on if and when to stop any blood thinning treatment. The procedure takes about two hours and you will be required to lie fairly flat for about three hours afterwards to prevent any bleeding from the puncture sites at the top of your leg. Most patients are discharged the following day feeling well. You may well have a little bruising at the top of your leg, and some patients feel a little sore in the chest. This usually resolves in a few days and simple analgesia with paracetomol may help. The DVLA regulations preclude driving for one week.

ilgili konular - interesting subjects

14 Nisan 2014
Okunma
bosluk
kalp hastalıkları Son Yazılar FriendFeed
seo kitabı

Son YorumlarBizi takip edin- follow us !

Sorularınızı artık facebook grubumuzdan da sorabilirsiniz.

You can ask your questions from facebook page! Kalp-Hastaliklari Facebook Adresi