Antiplatelet Kalp İlaçları (Tromboantikor kalp ilaçları) nelerdir?

Antiplatelet Kalp İlaçları (Tromboantikor kalp ilaçları) nelerdir?

Antiplatelet Kalp İlaçları (Tromboantikor kalp ilaçları) nelerdir?

 

 • Aspirin antiplatelet (yani tromboantikor) ilaç olarak, kan hücrelerinin birbirine yapışmasını önleyen kalp ilacıdır.
 • Ticlopidine (yani tromboantikor) ilaç olarak, kan hücrelerinin birbirine yapışmasını önleyen kalp ilacıdır.
 • Clopidogrel (Plavix®) (yani tromboantikor) ilaç olarak, kan hücrelerinin birbirine yapışmasını önleyen kalp ilacıdır.
 • Dipyridamole (yani tromboantikor) ilaç olarak, kan hücrelerinin birbirine yapışmasını önleyen kalp ilacıdır.
thrombosis-antiplatelet-hamilyon-kalp-ilaci

thrombosis-antiplatelet-hamilyon-kalp-ilaci

Antiplatelet Kalp ilaçları ne işe yarar?

Kan hücrelerinin birbirine yapışmasını ve pıhtı yapmasını engelleyen kalp ilaçları olarak bilinirler.
Antiplatelet Kalp ilaçları hangi kalp hastalıklarında kullanılır?

 • Kalp krizi geçiren hastalarda pıhtılaşmayı önler, düzensiz anjin ve isemik ataklarda ( transient isemik atak ya da “küçük çarpıntı”  olarak ta geçer) ve diğer kardiyovasküler hastalıklarda kullanılır.
 • Antiplatelet ilaçlar kalp hastalarında arterlerin tıkanmasını engeller.
30 Eylül 2021
Okunma
bosluk

Anjiyotensin 2 Alıcı Bloklayıcı Kalp İlaçları ( Ya da inhibitörleri ) nelerdir?

Anjiyotensin 2 Alıcı Bloklayıcı Kalp İlaçları ( Ya da inhibitörleri ) nelerdir?

Anjiyotensin 2 Alıcı Bloklayıcı Kalp İlaçları ( Ya da inhibitörleri ) nelerdir?

(Ayrıca ARBs ya da anjiyotensin-2 alıcı antogonistleri olarak ta bilinirler) Also known as ARBs or Angiotensin-2 Receptor Antagonists)
Anjiyotensin 2 Alıcı Bloklayıcı kalp ilaçları aşağıdadır :

 • Candesartan (Atacand) bir anjiyotensin 2 alıcı bloklayıcı kalp ilacıdır.
 • Eprosartan (Teveten) bir anjiyotensin 2 alıcı bloklayıcı kalp ilacıdır.
 • Irbesartan (Avapro) bir anjiyotensin 2 alıcı bloklayıcı kalp ilacıdır.
 • Losartan (Cozaar) bir anjiyotensin 2 alıcı bloklayıcı kalp ilacıdır.
 • Telmisartan (Micardis)  bir anjiyotensin 2 alıcı bloklayıcı kalp ilacıdır.
 • Valsartan (Diovan)  bir anjiyotensin 2 alıcı bloklayıcı kalp ilacıdır.
arbs-anjiyotensin-2-bloklayici-hamilyon-kalp-ilaclari-nelerdir

arbs-anjiyotensin-2-bloklayici-hamilyon-kalp-ilaclari-nelerdir

Anjiyotensin 2 bloklayıcı kalp ilaçları ne işe yararlar?

Anjiyotensin 2 bloklayıcı ilaçlar, kanın basıncının yükselmesini engellerler.

Anjijotensin 2 kalp ilaçları nerelerde kullanılır?

 • Kalp krizi ve yüksek kan basıncı yani tansiyonunuda içeren kardiyovasküler hastalıkları ve belirtileri azaltır ve tedavi eder.
20 Eylül 2021
Okunma
bosluk

anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilaçları nelerdir?

anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilaçları nelerdir?

 

anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilaçları nelerdir?

what is Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) Inhibitors?

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilaçları aşağıdadır:

 • Benazepril (Lotensin) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
 • Captopril (Capoten) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
 • Enalapril (Vasotec) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
 • Fosinopril (Monopril) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
 • Lisinopril (Prinivil, Zestril) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
 • Moexipril (Univasc) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
 • Perindopril (Aceon) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
 • Quinapril (Accupril) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
 • Ramipril (Altace) anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
 • Trandolapril (Mavik)  anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü olarak(ace inhibitörü) kalp ilacıdır.
Renin-angiotensin-aldosterone_systemRenin-angiotensin-aldosterone_system-www.hamilyon.com

Renin-angiotensin-aldosterone_systemRenin-angiotensin-aldosterone_system-www.hamilyon.com

Anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ilaçları ne yapar?

Anjiyotensin 2 seviyesini düşürererek, kan damarlarını büyütür ve kanın damarlardan geçerken zorlanmasını engeller. Anjiyotensin ilaçlar kan akışının çok daha rahat olmasını sağlarlar. Kalp hastalığı olan insanlarda ya da damar tıkanıklığı, kanında pıhtı olan kişilerde genelde kullanılır. Anjitotensin ilaç kullanımı sonrası, kalp rahatlar, çünkü kalbe binen yük azalır.

Anjijotensin ilaçlar neyi iyi ederler?

 • anjiyotensin ilaçlar; yüksek kan basıncı ve kalp krizi dahil olmak üzere kardiyovasküler belirtileri düzeltir ve tedavi eder.

 

ilgili konular - interesting subjects

17 Şubat 2016
Okunma
bosluk

Pıhtı Önleyici kalp ilaçları ilaçları (antikoagülan ilaçlar) Nelerdir?

Pıhtı Önleyici kalp ilaçları ilaçları (antikoagülan ilaçlar) Nelerdir?

Pıhtı Önleyici ilaçlar (antikoagülan ilaçlar) Nelerdir?

Pıhtı önleyici ilaçlar; kan inceltici ilaçlar olarak ta geçerler.
Kan ilceltici ilaçlar genel olarak aşağıdaki etken maddelere ve ilaç isimlerine sahiptirler:

 • Rivaroxaban (Xarelto) ilacı kan ilceltici (pıhtı önleyici ilaç) yani antikoagülen ilaç olarak kullanılır.
 • Dabigatran (Pradaxa) ilacı kan ilceltici  (pıhtı önleyici ilaç) yani antikoagülen ilaç olarak kullanılır.
 • Apixaban (Eliquis) ilacı kan ilceltici (pıhtı önleyici ilaç) yani antikoagülen ilaç olarak kullanılır.
 • Heparin (various) ilacı kan ilceltici (pıhtı önleyici ilaç) yani antikoagülen ilaç olarak kullanılır.
 • Warfarin (Coumadin) ilacı kan ilceltici (pıhtı önleyici ilaç)  yani antikoagülen ilaç olarak kullanılır.
anticoagulants-hamilyon-kalp-ilaclari

anticoagulants-hamilyon-kalp-ilaclari

Kan inceltici – pıhtı önleyici ilaçlar ne yaparlar:

Kanın pıhtılaşma özelliğini düşüren kan inceltici ilaçlar dediğimiz bu tip ilaçlar, aslında kan inceltmezler, Bu ilaçlar kalp ve akciger de problemler olduğu zaman kullanılır.

Kan ilceltici ilaçlar yani pıhtı önleyici ilaçlar neden kullanılır?

 • Pıhtı önleyici kalp ilaçlar, kan içinde pıhtılaşmayı önler ve kanın akışının durmasını engeller.
 • Pıhtı önleyici ilaçlar, pıhtıların daha büyümesini ve daha ciddi problemlere yol açmasını engeller.
 • Pıhtı önleyici ilaçlar yani kan ilceltici ilaçlar ilk ve tekrar oluşabilecek inme inme felç inmeyi engeller.

ilgili konular - interesting subjects

1 Ocak 2016
Okunma
bosluk
kalp hastalıkları Son Yazılar FriendFeed
seo kitabı

Son YorumlarBizi takip edin- follow us !

Sorularınızı artık facebook grubumuzdan da sorabilirsiniz.

You can ask your questions from facebook page! Kalp-Hastaliklari Facebook Adresi