Kalbim Nasıl Çalışıyor?- How is My Heart is Working?

Kalbim Nasıl Çalışıyor?- How is My Heart is Working?
heart-working-hamilyon.com

heart-working-hamilyon.com

Kalbim Nasıl Çalışıyor?- How is My Heart is Working?

 

Kalbin yapısı: Dört odacık, dört kapakçık

Kalp dört adet odacıktan oluşur, bunlardan ikisi sağda, diğer ikisi soldadır.
The heart has four chambers, two on the right and two on the left:

 • İki üst odacık atria (diğeri atrium) olarak adlandırılır.
 • İki alt odacık ventriller olarak adlandırılır.

Kalp ayrıca dört adet kapakçıktan oluşur. Kalpteki bu kapakçıklar açılır ve kapanır, böylece kalp her attığında kanın belirli bir yönde akmasını sağlar .Dört kalp kapakçığı;

 • Üçlü kapakçık, sağ atriyum ile sağ ventrikül arasında yer alır.
 • Pulmonar ve pulmonik kapakçık sağ ventrikül ve pulmonar arter arasında bulunur.
 • Mitral kapakçık, sol atriyum ve sol ventrikül arasında bulunur.
 • Aortik kapakçık, sol ventrikül ve aort arasında bulunur.

Her kapakçık bir set kapaktan oluşur ( ayrıca yaprakçık da denir). Mitral kapakçık iki adet kapakçığa sahiptir, diğerlerinde 3 adet kapakçık vardır. Kan akışı, basınçtaki farklılıktan oluşur, basınç farklılığı kapakçıkların açılmasını sağlar. Normal şartlar altında, kapakçıklar sadece tek yöne kan akışına izin verir.

Kalp kanı akciğere pompalar ve tüm vücudu, dört odacık kasılarak kan doldurur. Kalp düzgün çalışırsa, dört odacıkta aynı organize yolla kasılır ve kalp atar.

How is My Heart is Working? -ENGLİSH VERSİON

 

Structure of the heart: four chambers, four valves
The heart has four chambers, two on the right and two on the left:

 • Two upper chambers are called atria (one is an atrium).
 • Two lower chambers are called ventricles.

The heart also has four valves that open and close to let blood flow in only one direction when the heart contracts (beats). The four heart valves are:

 • Tricuspid valve, located between the right atrium and right ventricle
 • Pulmonary or pulmonic valve, between the right ventricle and the pulmonary artery
 • Mitral valve, between the left atrium and left ventricle
 • Aortic valve, between the left ventricle and the aorta

Each valve has a set of flaps (also called leaflets or cusps). The mitral valve has two flaps; the others have three. Blood flow occurs only when there’s a difference in pressure across the valves, which causes them to open. Under normal conditions, the valves permit blood to flow in only one direction.

The heart pumps blood to the lungs and to all the body’s tissues by a sequence of highly organized contractions of the four chambers. For the heart to function properly, the four chambers must beat in an organized way.

10 Haziran 2021
Okunma
bosluk
kalp hastalıkları Son Yazılar FriendFeed
seo kitabı

Son Yorumlar



Bizi takip edin- follow us !

Sorularınızı artık facebook grubumuzdan da sorabilirsiniz.

You can ask your questions from facebook page! Kalp-Hastaliklari Facebook Adresi