Pektus ekskavatum (kunduracı göğsü) nedir ve niçin oluşur?

Pektus ekskavatum (kunduracı göğsü) nedir ve niçin oluşur?

Yanıt: Halk içinde kunduracı göğsü yada çökük göğüs olarak ta malum pektus ekskavatum (PE), göğüs duvarı yapısal bozukluklarının en sık görülenidir.

Toplumda inanç tahtası olarak malum göğüs ön duvarında yer edinen sternum kemiğinin çöküklüğü ile karakterizedir. Niçin oluştuğu tam olarak bilinmemekle beraber, kaburgaların kıkırdak kısmının anormal büyümesi söz mevzusudur. Aşırı büyüyen kıkırdak kısımlar sözünü ettiğimiz inanç tahtası kemiğinin arkaya doğru çökmesine niçin olur.

Genetik geçiş gösterilmemiş olsa da hastaların %40’da aile öyküsü vardır.

300 ila 400 canlı doğumda 1 görülür. Erkeklerde bayanlara oranla 4 katı daha sık görülür. %85 oranda doğumdan sonraki ilk yılda fark edilir. Kimi zaman “güvercin göğsü” ile beraber görülebilir ve asimetriye niçin olabilir.

Sual: Peki bu yapısal bozukluğun kişinin sağlığı üstüne negatif tesirleri nedir?

Yanıt: Aslına bakarsak yok denecek kadar azdır. Sadece çöküklüğün derecesine bağlı olarak akciğer ve kalp üstüne bası ortaya çıkabilir. Çöküklüğün fazla olduğu bireylerde solunum fonksiyonları negatif etkilenebilir. Aynı şekilde inanç tahtasının derhal arkasında bulunan kalp daha çok sola yer değiştirir. Kalbin sağ karıncığına olan bası kalbin her atımda akciğere yollamış olduğu kirli kanın hacminde azalmaya ve kalbin bir miktar daha çok çalışmasına niçin olabilir. Sadece gene de bu durum sık değildir ve göğüs duvarının düzeltilmesi ile bu tür olumsuzluklar ortadan kalkar.

PE’un aslolan negatif tesiri kozmetiktir. Göğüs duvarındaki çöküklük okul çağı yada erişkinlik periyodu çocuklar açısından özgüven yitirilmesine yol açan bir durumdur. PE olan çocuk spor aktivitelerinden uzak durur. Göğüs şeklini kapatmak için kat kat giyinir. Fizyolojik temastan kaçınır. Arkadaşları ile arasına mesafe koyar. Onların evinde kalmaz. Beraber tatile gitmez yada gitse de yüzmez. Bu özgüven eksikliği okul başarısını da negatif etkisinde bırakır.

Sual: Pektus ekskavatum iyi mi tedavi edilir?

Yanıt: PE’un kabul görmüş, ameliyat dışı bir tedavi stratejisi yoktur. Bugüne dek tanımlanmış olan ameliyat dışı yöntemlerin anatomik düzelme sağladığına dair elimizde bilimsel bir veri yoktur. Dolayısıyla günümüz için geçerli tedavinin cerrahi bulunduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde göğüs cerrahları tarafınca en oldukça tercih edilen iki ameliyat vardır.

Bunlardan ilki ”modifiye ravitch” dediğimiz “açık ameliyat”, diğeri ise “nuss ameliyatı” dediğimiz kapalı ameliyat. İlk ameliyat göğüs ön duvarında dikey yada yatak görece uzun bir kesi gerektirir. Meme dokusu altında yer edinen kaslar kaldırıldıktan sonrasında inanç tahtasının her iki tarafında yer edinen kaburgaların kıkırdak kısımlarından bir miktar çıkarılması ve inanç tahtası dediğimiz sternum kemiğinin düzeltme işlemine doğal olarak tutulmasından ibarettir. Ek olarak tekrardan çökme gelişmesini önlemek amacıyla sternum kemiğinin üstüne yada altına çeşitli metale benzeyen plaklar da uygulanabilmektedir.

Nuss yöntemi dediğimiz “Kapalı ameliyat” ise göğüs duvarının her iki yanından daha ufak kesiler ile “lorenz barı” dediğimiz çelik bir plak uygun biçim verilip sternum arka duvarına yerleştirilmesinden ibaret bir işlemdir. Bu işlem torakoskopi dediğimiz bir kamera sistemi kullanılarak uygulanır.

Avantaj ve dezavantajlarına nazaran iki yöntemi kıyaslayacak olursak;

Açık ameliyat görece daha uzun sürer ve göğüs ön duvarında daha uzun bir iz olur.

Kıkırdak çıkarılması sonrası torasik konstriksiyon dediğimiz göğüs kafesinin daralması kapalı ameliyatta neredeyse olmaz iken, açık ameliyatın en istenmeyen risklerinden biri ve bu durum solunum fonksiyonlarında bir miktar bozulmaya niçin olabilir.

Açık ameliyat sonrası göğüs duvarı zayıflar, stabilitesi ve gücü kısa sayılamayacak bir süre azalır. Kapalı ameliyatta is çöküklüğün düzeltilmesi amacıyla sternum kemiği arkasına konan çelik bar sebebiyle bu şekilde bir durum söz mevzusu değildir.

Kapalı ameliyatta ise ameliyat sonrası açık ameliyata nazaran daha çok ağrı olur. Bu ameliyatta kullanılan çelik bar bu süre içinde kalp masajı gerektiren bir durum söz mevzusu olursa engelleyici ve zorlaştırıcı olabilir. Gene bu barın averaj 2 yıl sonrasında çıkarılması gerekir ki bu da ikinci bir ameliyat anlamına gelir.

5 Haziran 2021
Okunma
bosluk

Aşırı kilo, idrar yollarında taş hastalıklarına niçin olabiliyor

Aşırı kilo, idrar yollarında taş hastalıklarına niçin olabiliyor

İdrar yollarında taş; rejim, aşırı kilo, bazı tıbbi durumlar ve çeşitli ilaçlar sebebiyle oluşabilir. Böbrekte oluşan bu taşlar; üreter, mesane (idrar torbası), üretradan oluşan idrar yollarının herhangi bir kısmını etkileyebilir.

İdrar Yollarında Taş Olmasının Emareleri Nedir?

‘’ Böbrek taşı, kimi zaman hiçbir emareye niçin olmadan idrarla atılır. Sadece taşın boyutu büyükse, böbrekten sonrasında üretere geçtiğinde tıkanmaya sebep olabilir. Üreter, böbrek ile mesaneyi birbirine bağlayan ince boru şeklinde bir organdır. Böbrek taşı, bu ufak boru içinde sıkışırsa idrar akışını engeller ve idrar böbrekte toplanmaya adım atar. Bu durum sırtta bel hizasında, yanlarda yada kaburga altında ani başlangıçlı keskin bir ağrıya niçin olur. Ağrı, karın ve kasığa yayılabilir. İdrar yaparken ağrı ya da yanma hissi görülebilir. Bunların haricinde idrar yollarında taş durumunda görülen öteki semptomlar: Pembe/kırmızı idrar, idrarda fena koku ya da bulanıklık, devamlı idrara sıkışma hissi, bulantı ve kusma, ateş şeklinde sayılabilir. İdrar yollarında taş oluşumuna risk hazırlayan durumların bir araya gelmesi taş oluşumuna sebep olabilir. İdrar içinde kristal oluşturabilecek kalsiyum, ürik asit, okzalat benzer biçimde maddelerin fazla olması, idrarda kristal oluşumunu engellemiş olan maddelerin ise azca olması idrar yollarında taş oluşmasıyla sonuçlanabilir. ‘’

Böbrek Taşı Türleri Nedir?

Oluşan taşın türünü saptamak, ileride taş oluşumu tekrarının önlenmesinde ehemmiyet taşır.‘’ Kalsiyum taşları, en sık görülen taş türüdür, çoğu zaman kalsiyum okzalat kristalleri şeklinde görülür. Cips, fıstık, çikolata, ıspanak benzer biçimde okzalat açısından varlıklı yiyecekleri tüketmek; kalsiyum taşı oluşma riskini arttırır. Ürik asit taşları, erkeklerde bayanlara gore daha sık görülür. Gut hastalığı olanlarda, kemoterapi tedavisi alanlarda da bu hastalık görülebilir. Protein içinde ne olduğu varlıklı rejimle beslenmek, ürik asit taşı açısından risk oluşturabilir. Strüvit taşları, idrar yolları enfeksiyonuna bağlı olarak oluşabilen taşlardır, boyutları çoğu zaman büyük olduğundan idrar yollarında tıkanmaya sebep olabilirler. Sistin taşları, ender görülen bir taş türüdür. Sistinüri adlı genetik hastalığı taşıyanlarda gözlenen bir durumdur. Bir kişide, bir ya da daha çok risk faktörü varlığında böbrek taşı oluşma ihtimali artar. Bu faktörler: Kişinin kendisinde yada ailesinde böbrek taşı öyküsü olması, azca sıvı tüketimi, değişik beslenme tipleri, mesela oldukça tuzlu yiyecek tüketimi, aşırı kiloluluk , sindirim sistemiyle ilgili hastalıkların bulunması, geçirilmiş mide, bağırsak ameliyatları, sistinüri benzer biçimde bazı genetik hastalıklara haiz olmak, diüretik, antiepileptik, kalsiyum temelli antiasit benzer biçimde bazı grup ilaçların kullanımı böbrek taşı oluşmasına yol açabilir. ‘’

4 Haziran 2021
Okunma
bosluk
kalp hastalıkları Son Yazılar FriendFeed
seo kitabı

Son YorumlarBizi takip edin- follow us !

Sorularınızı artık facebook grubumuzdan da sorabilirsiniz.

You can ask your questions from facebook page! Kalp-Hastaliklari Facebook Adresi