Akciğer kanseri tedavisi

Akciğer kanseri tedavisi

Akciğer kanseri; akciğerde bulunan anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması meydana gelen bir hastalıktır. Yaşlanma ve çevresel faktörler sonucu (sigara içimi benzer biçimde) oluşur. Sonraki aşamada kontrolsüz çoğalan bu hücreler akciğer dışındaki organlara yayılabilir (metastaz).

akciğer kanseri sigara ve tütünün yaygınlaşması ile dünyadaki en sık kanser türü olmuştur. 2012 senesinde 2 milyon yeni hasta saptanmıştır. Türkiyede meydana getirilen bir çalışmada her 100 bin erkekten 75’i, her 100 bin hanımdan 10’u akciğer kanseridir.

Risk Faktörleri Nedir?

Akciğerlerimiz dışarıya oluşturulan bir organdır ve dış ortam havasını kullanır. Bu yüzden nefes ile alınan havadaki her türlü madde sağlığımızı etkileyebilir.

Sigara ve Türevleri: Sigara kullanımı akciğer kanserinin en sık görülen nedenidir (%90’dan fazla). Günlük içilen sigara sayısı, sigara içme süresi, erken başlama yaşı, dumanı derin çekme ve katran miktarı ile kanser gelişme riski artar. Günde 7 den fazla sigara için kişilerde akciğer kanseri görülme sıklığı 40 kat artar.

Akciğer kanseri aile öyküsünün olması

Yüksek düzeyde hava kirliliği

İçilen suyun yüksek oranda arsenik içermesi

Akciğerlere ışınım tedavisi uygulanması

Akciğerde bazı hastalıklar sonrasında kalan yara izi (skar)

Asbest

Radon gazı

Uranyum

Emareleri Nedir?

Öksürük

Göğüs, omuz ve sırt ağrısı

Balgam miktar ve renginde değişme

Kanlı balgam ve kan tükürme

Nefes darlığı

Ses kısıklığı

Yutma bozukluğu

Boyun ve yüzde şişlik

Göz kapağında düşme

Hışıltılı solunum

İştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı

Kaşeksi (kas erimesi)

Bitkinlik

Akciğer kanserleri kaç gruba ayrılır?

Bu iki tip kanserin gelişme hızları, yayılımları ve tedavileri farklıdır

Ufak hücreli akciğer kanseri (KHAK):

Ufak hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK)

Akciğer kanserinde tanı koyarken meydana getirilen tetkikler nedir?

Fizik muayene

Akciğer grafisi

BT – Bilgisayarlı Tomografi

MRG – Manyetik Rezonans Görüntüleme

PET /BT – Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı Tomografi

Bronkoskopi

Mediastinoskopi / Mediastinotomi: her ikiside girişimsel işlemler olup kanserin göğüs kafesi içindeki lenf düğümlerine yayılıp yayılmadığını gösterir.

Akciğer kanseri evreleri nedir?

Evre 1: Tümör akciğerin yalnız ufak bir bölümündedir ve herhangi bir lenf bezesine hemen hemen yayılmamıştır.

Evre 2: Hastalık en yakın lenf bezelerine yayılmıştır yada lenf bezlerine yayılmadan boyutları büyümüştür.

Evre 3: Tümör uzak lenf bezelerine yayılmıştır yada akciğer zarı, göğüs kafesi yada diyafram (karın zarına) yayılımı vardır.

Evre 4: Tümör uzak organlara yayılmıştır.

Akciğer Kanseri Tedavisinde neler yapılır?

Akciğer kanserinin tedavisinde ameliyat, kemoterapi, radyoterapi ve öteki yöntemler tek başlarına yada bazı hastalarda olduğu benzer biçimde beraber uygulanabilmektedir. Uygulanacak tedaviler hastalığın çeşidine ve evresine nazaran farklılık gösterir.

Cerrahi (Ameliyat)

Akciğer kanserinin en etkin tedavi yöntemidir. Bilhassa erken evrelerde (evre 1, 2 ve 3) önerilmektedir. Ameliyatta akciğer lobunun yalnız bir kısmı, bir lobun tamamı yada tüm bir akciğer çıkarılabilir.

3 çeşit ameliyat tekniği bulunur;

Açık cerrahi

Kapalı cerrahi

Robot cerrahisi

Radyoterapi

Işınım tedavisi yüksek enerjili X ışınının kanserli hücrelerin yok edilmesi ve tümörün küçültülmesi için kullanılmasıdır.

Kemoterapi

Kemoterapinin ana ilkesi hastanın düzgüsel hücrelerine zarar vermeden tümör hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını durdurmaya yöneliktir.

Akciğer Kanserinde Tarama Yapılıyormu?

50 yaş altı kişilerde akciğer kanseri taraması için bilhassa başvurulan yöntem akciğer grafisidir.

Günümüzde akciğer kanserleri için bazı ülkelerde tavsiye edilen tarama testi bilgisayarlı tomografidir. Bazı ülkelerde kullanılmaya başlanan bu tarama yöntemi ağır sigara içme öyküsü olup (30 paket yılı yada daha çok), halen içmeye devam eden yada son 15 yıl içinde bırakmış, 55-74 yaş arası kişilerde önerilmektedir. ABD’da meydana getirilen bir çalışmada bu tarama testi ile akciğer kanserinden ölüm olasılığı akciğer grafisi ile takip edilenlere nazaran %20 azalmıştır.

Akciğer kanserinden Korunmak İçin Neler Yapmalıyız?

Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Akciğer kanserlerinin en mühim sebebi tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Bu yüzden hastalıktan korunmada en mühim unsur sigaraya başlamanın önlenmesi ve içenlerde bıraktırılmasıdır.

Işınım maruziyetine yol açan bilgisayarlı tomografi benzer biçimde tetkiklerin mecburi olmadıkça yapılmaması önerilir.

Bunun yanısıra asbest, radon ve zararı olan gaz ve kimyasallara maruziyetin önlenmesi yada azaltılması (maske kullanımı benzer biçimde) kanser riskini azaltabilir.

Sigarayı bırakmak akciğer kanseri riskini azaltırmı?

Sigara içimi kati olarak akciğer kanseri riskini arttırır.

18 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Akciğer kanserli hastaların hastane başvurusu gerekliliği olursa alınması ihtiyaç duyulan önlemler

Etiketler: ,,
Akciğer kanserli hastaların hastane başvurusu gerekliliği olursa alınması ihtiyaç duyulan önlemler

Poliklinik ve acil servislerde hastalarımızın kendini koruması:

Hastanede uzun süre beklemekten kaçınmak için poliklinik randevuları evvel alınmalı.

Tedavi için gidip gelmelerde hususi bir vasıta kullanılmalı ve toplu taşıma araçlarından kaçınılmalıdır.

Hastalarımız ve aileleri maske takmalıdır.

Hastalarımız belirlenen bir alanda bir doktora muayene olmalı, hastanede rastgele dolaşmaktan kaçınmalıdır.

Çevre yüzeylere ve hastanedeki nesnelere dokunmaktan kaçınmalı ve dokunduktan sonrasında ellerini zamanında yıkamalıdır.

Toplu bir halde beklemekten kaçınmalı ve öteki hastalardan belirli bir mesafede uzak durmalıdır.

Pandemi polikliniği, pandemi servisi, acil servis vb. alanlarda yürünmemelidir.

Hastanede yatış esnasında hastalarımızın ve yakınlarının kendini koruması:

Hasta ziyaretlerinden kaçınılmalıdır.

Eğer hastaya refakat edilmesi gerekiyorsa, durağan(durgun) bir şahıs belirlenmeli ve dışarı çıkılmamalıdır.

Hastalar ve aileleri tıbbi cerrahi maskeleri doğru şekilde takmalıdır.

Öksürürken yada hapşırırken dirsek iç yüzleri yada kağıt havlular kullanılmalıdır. Solunum salgılarına temas edildiyse eller akan suyla yıkanmalıdır.

El hijyeni için;

öksürme yada hapşırma sonrası,

maskeyi çıkardıktan sonrasında,

hastanedeki ortak alanlara dokunduktan sonrasında,

hastanın bakımına katıldıktan sonrasında,

yiyeceklerden ilkin ve sonrasında,

yüzeylere temas ettikten sonrasında,

herhangi bir kirlenmeden sonrasında

eller sabunla 20 saniye yıkandıktan sonrasında akan su ile durulanmalı, gerekirse eller derhal yıkanamadığında alkol içeren el dezenfektanı kullanılmalıdır.

Eller iyice temizlendikten sonrasında, temiz bir havlu yada kağıt havlu ile kurulanmalıdır.

Hastaneden ayrılırken öteki servis alanlarında bulunulmamalıdır.

Öteki hastalar ve aile üyeleri ile yazışma azaltılmalı, kişiler ile minimum 1.5 metre mesafe koyulmalı, maskesiz konuşulmamalı; ve öteki hastaların ve aile üyelerinin eşyalarına ve yataklarına dokunulmamalıdır.

17 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Evde kovid hastası var ise ne yapalmalı

Evde kovid hastası var ise ne yapalmalı

1. Evde izlenen temaslılar İl Sıhhat Müdürlüğü tarafınca belirlenecek yetkililer tarafınca telefonla takip edilmelidir.

2. Temaslı izlem süresini evde geçirmelidir.

3. Başka şahıs/kişiler ile aynı ortamı paylaşmış olduğu (ev, hastane vb.) vakit tıbbi maske takmalıdır.

4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse evindeki öteki kişilerden değişik bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, öteki kişilerden minimum 1 metre uzakta olmalıdır ve tıbbi maske takmalıdır, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelidir.

5. Eve ziyaretçi kabul edilmemelidir.

6. Temaslının ev içindeki hareketi sınırlandırılmalı; hela, banyo benzer biçimde ortak kullanılan alanlar iyi havalandırılmalıdır.

7. Temaslı, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu benzer biçimde eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanımı gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalıdır. Vakanın kullandığı giyim ve çarşaf, nevresim benzer biçimde tekstil ürünleri 60-90°C’de düzgüsel deterjan ile yıkanmalıdır

8. Banyo ve tuvaletler günde minimum bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 düzgüsel sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlenmelidir

15 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Kapalı yada endoskopik ameliyatların üstünlükleri avantajları nedir

Kapalı yada endoskopik ameliyatların üstünlükleri avantajları nedir

* Kapalı ameliyatlar insan dokusuna oldukça daha azca zarar verir.

* Hastaların ameliyat sonrası yaşam konforları belirgin şekilde daha iyi olur.

* Hastanede yatış süresi azalır.

* Hastaların düzgüsel yaşamlarına yada işlerine dönmeleri fazlaca kısa süre içinde gerçekleşir.

* Ameliyat sonrası ağrı son aşama azca olur.

* Ameliyat sonrası erken dönemde hareket etmek mümkün olduğundan yatmaya bağlı komplikasyonlar fazlaca daha azca görülür.

* Ameliyat esnasında ortaya çıkabilecek problemler azalır.

* Hastaya kan verme ihtiyacı azalır.

15 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Plevral efüzyon nedir, iyi mi emare verir, iyi mi tedavi edilir ?

Etiketler: ,
Plevral efüzyon nedir, iyi mi emare verir, iyi mi tedavi edilir ?

Plevra (akciğer zarı), akciğer ve göğüs boşluğunu örten 2 tane zardır. Akciğer dış yüzünü ve göğüs duvarı iç yüzünü saran bu zarlar içinde kalan boşlukta çeşitli içeriklerde su birikmesine plevral efüzyon denir.

Normalde, bu iki zar içinde fazlaca azca (20 ml) sıvı bulunur. Birçok akciğer yada akciğer dışı hastalığa bağlı olarak, ya sıvının salgılanmasının artması yada geri emiliminin azalmasına bağlı olarak bu zarlar içinde sıvı miktarı artar ve plevral efüzyon (plörezi) denilen tablo oluşur.

Azca oranda plevral sıvı emare vermeyebilir. Plevral efüzyonların %15’i emare vermez Semptomlardan en sık görülenler göğüs ağrısı, kuru öksürük ve solunum sıkıntısıdır.

Plevral efüzyonun sebepleri nedir ve iyi mi teşhis edilir?

En sık sebepleri kalp yetmezliği, siroz, akciğer embolisi (akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması), pnömoni (zatürre), tüberküloz (verem), virüs enfeksiyonları, akciğer yada akciğer zarının kanseridir. Devletimizde en sık sebeplerden birincisi tüberküloz iken ötekiler kanser, kalp yetmezliği ve enfeksiyonlardır.

Akciğer grafileri ve Akciğer tomografisi ile plevral efüzyonlar görülür. Tanısı torasentez ile (kaburgalar arasından iğne ile sıvı alınması ) konulur. Torasentez ile tanı konulamazsa cerrahi yöntemler ile (kapalı plevra biyopsisi yada kapalı/açık akciğer ameliyatı) tanı konulur.

Efüzyon iyi mi tedavi edilir?

Plevral efüzyonun tedavisi, efüzyona sebep olan hastalığa göre farklılık gösterir.

İyi huylu plevral efüzyonlar çoğunlukla vücudun genelini etkileyen çeşitli hastalıklara bağlı olarak ortaya çıktığından, tedavisi esas hastalığı tedavi etmektir. Kalp yetmezliğinde idrar söktürücü ilaç kullanımı, plevral efüzyonun azalmasını sağlayabilir. Eğer biriken su, nefes darlığına yol açacak kadar fazla ise çeşitli yöntemler ile bu suyu boşaltmak mümkündür. Zatürre sebebiyle biriken su, zatürrenin antibiyotik ile tedavi edilmesi sonrasında giderek azalır ve tamamen iyileşir.

Kimi zaman buradaki su irin kapar ve irin bağlar. Bu durumda bu iltihabı boşaltmak, antibiyotik adım atmak ve burayı tüp vasıtasıyla antibiyotikli sıvılarla yıkamak gerekebilir.

Herhangi bir kanserin akciğer zarına yayılması sonucu ortaya çıka plevral efüzyonların tedavisinde bazı zorluklar vardır. Bu hastalarda yaşam beklentisi çoğu zaman kısadır. Suyu boşaltmak ve yapıştırma tedavisi ile (plörodez) yeniden su birikmesini önlemek hedeflenir.

14 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Pektus ekskavatum (kunduracı göğsü) nedir ve niçin oluşur?

Pektus ekskavatum (kunduracı göğsü) nedir ve niçin oluşur?

Yanıt: Halk içinde kunduracı göğsü yada çökük göğüs olarak ta malum pektus ekskavatum (PE), göğüs duvarı yapısal bozukluklarının en sık görülenidir.

Toplumda inanç tahtası olarak malum göğüs ön duvarında yer edinen sternum kemiğinin çöküklüğü ile karakterizedir. Niçin oluştuğu tam olarak bilinmemekle beraber, kaburgaların kıkırdak kısmının anormal büyümesi söz mevzusudur. Aşırı büyüyen kıkırdak kısımlar sözünü ettiğimiz inanç tahtası kemiğinin arkaya doğru çökmesine niçin olur.

Genetik geçiş gösterilmemiş olsa da hastaların %40’da aile öyküsü vardır.

300 ila 400 canlı doğumda 1 görülür. Erkeklerde bayanlara oranla 4 katı daha sık görülür. %85 oranda doğumdan sonraki ilk yılda fark edilir. Kimi zaman “güvercin göğsü” ile beraber görülebilir ve asimetriye niçin olabilir.

Sual: Peki bu yapısal bozukluğun kişinin sağlığı üstüne negatif tesirleri nedir?

Yanıt: Aslına bakarsak yok denecek kadar azdır. Sadece çöküklüğün derecesine bağlı olarak akciğer ve kalp üstüne bası ortaya çıkabilir. Çöküklüğün fazla olduğu bireylerde solunum fonksiyonları negatif etkilenebilir. Aynı şekilde inanç tahtasının derhal arkasında bulunan kalp daha çok sola yer değiştirir. Kalbin sağ karıncığına olan bası kalbin her atımda akciğere yollamış olduğu kirli kanın hacminde azalmaya ve kalbin bir miktar daha çok çalışmasına niçin olabilir. Sadece gene de bu durum sık değildir ve göğüs duvarının düzeltilmesi ile bu tür olumsuzluklar ortadan kalkar.

PE’un aslolan negatif tesiri kozmetiktir. Göğüs duvarındaki çöküklük okul çağı yada erişkinlik periyodu çocuklar açısından özgüven yitirilmesine yol açan bir durumdur. PE olan çocuk spor aktivitelerinden uzak durur. Göğüs şeklini kapatmak için kat kat giyinir. Fizyolojik temastan kaçınır. Arkadaşları ile arasına mesafe koyar. Onların evinde kalmaz. Beraber tatile gitmez yada gitse de yüzmez. Bu özgüven eksikliği okul başarısını da negatif etkisinde bırakır.

Sual: Pektus ekskavatum iyi mi tedavi edilir?

Yanıt: PE’un kabul görmüş, ameliyat dışı bir tedavi stratejisi yoktur. Bugüne dek tanımlanmış olan ameliyat dışı yöntemlerin anatomik düzelme sağladığına dair elimizde bilimsel bir veri yoktur. Dolayısıyla günümüz için geçerli tedavinin cerrahi bulunduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde göğüs cerrahları tarafınca en oldukça tercih edilen iki ameliyat vardır.

Bunlardan ilki ”modifiye ravitch” dediğimiz “açık ameliyat”, diğeri ise “nuss ameliyatı” dediğimiz kapalı ameliyat. İlk ameliyat göğüs ön duvarında dikey yada yatak görece uzun bir kesi gerektirir. Meme dokusu altında yer edinen kaslar kaldırıldıktan sonrasında inanç tahtasının her iki tarafında yer edinen kaburgaların kıkırdak kısımlarından bir miktar çıkarılması ve inanç tahtası dediğimiz sternum kemiğinin düzeltme işlemine doğal olarak tutulmasından ibarettir. Ek olarak tekrardan çökme gelişmesini önlemek amacıyla sternum kemiğinin üstüne yada altına çeşitli metale benzeyen plaklar da uygulanabilmektedir.

Nuss yöntemi dediğimiz “Kapalı ameliyat” ise göğüs duvarının her iki yanından daha ufak kesiler ile “lorenz barı” dediğimiz çelik bir plak uygun biçim verilip sternum arka duvarına yerleştirilmesinden ibaret bir işlemdir. Bu işlem torakoskopi dediğimiz bir kamera sistemi kullanılarak uygulanır.

Avantaj ve dezavantajlarına nazaran iki yöntemi kıyaslayacak olursak;

Açık ameliyat görece daha uzun sürer ve göğüs ön duvarında daha uzun bir iz olur.

Kıkırdak çıkarılması sonrası torasik konstriksiyon dediğimiz göğüs kafesinin daralması kapalı ameliyatta neredeyse olmaz iken, açık ameliyatın en istenmeyen risklerinden biri ve bu durum solunum fonksiyonlarında bir miktar bozulmaya niçin olabilir.

Açık ameliyat sonrası göğüs duvarı zayıflar, stabilitesi ve gücü kısa sayılamayacak bir süre azalır. Kapalı ameliyatta is çöküklüğün düzeltilmesi amacıyla sternum kemiği arkasına konan çelik bar sebebiyle bu şekilde bir durum söz mevzusu değildir.

Kapalı ameliyatta ise ameliyat sonrası açık ameliyata nazaran daha çok ağrı olur. Bu ameliyatta kullanılan çelik bar bu süre içinde kalp masajı gerektiren bir durum söz mevzusu olursa engelleyici ve zorlaştırıcı olabilir. Gene bu barın averaj 2 yıl sonrasında çıkarılması gerekir ki bu da ikinci bir ameliyat anlamına gelir.

12 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Koah balon tedavisi ve yararları

Koah balon tedavisi ve yararları

KOAH Nedir ?

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı kelimelerinin baş harfleri ile adlandırılan Koah hastalığı, akciğerlerde bulunan ve bronş isminde olan hava keseciklerinin tıkanması sonucu; solunum güçlüğü, öksürük ve nefes darlığı benzer biçimde şikayetlere neden olan kronik bir hastalıktır.

KOAH tedavisi neder?

KOAH için en oldukça malum tedavi yöntemi; halk içinde fıs fıs diye malum, nefes açıcı (bronkodilatatör) ilaçların kullanımıdır.

Nefes açıcı ilaçlar sizi rahatlamıyorsa rahat nefes almanıza yaramıyorsa ne yapabilirim?

Eğer nefes darlığınız var ve nefes açıcı ilaçlar ile düzelmiyorsa alternatif tedaviler son yıllarda artmaktadır.

Bu tedavilerden en iyisi KOAH balon tedavisindir.

KOAH balon tedavisi nedir ?

Sigara ve tütün kullanımı ve fena hava koşulları sonucunda nefes borusunda daralma, bolca balgam ve balgam yaratan hücrelerde kalınlaşma tespit edilen hastalarda nefes borusunun temizlenmesi ve genişletilmesidir.

Bu işlem iyi mi yapılır?

Bu işlem Bronkoskop denilen nefes borusunun içini görmemize yarayan özel kameralar yardımıyla yapılır. Özel geliştirilmiş balonlar ile bronkoskop yardımıyla daralmış nefes borusunun içine girilir. Bu bölgede akciğere zarar vermeyecek şekilde şişirilir. Bu bölgedeki balgam temizlenir ve kalınlaşmış balgam hüçreleri kazınarak dışarı atılır. Hastanın Nefes borusu genişletilerek daha rahat nefes alması sağlanır.
Bu işlem genel anestezi altında hasta uyutularak yapılmaktadır. İşlemin avantajları:

● Ağrısız ve acısız olması

● İşlemden derhal sonrasında gündelik hayata dönüş

● Tekrarlanabilir olması

● Yaş sınırı olmaması

● Vücuda yabancı cisim yerleştirilmemesidir.

Bu işlem sonrası hastalar rahat nefes almakta, merdiven ve yokuşu rahat çıkmakta, gündelik hayatlarını yaşarken başkalarına muhtaç olmaktan kurtulmakta ve oksijen tüpü ihtiyaçları azalmaktadır.

Bu işlem tekrarlamak gerekir mi?

Sigara içmeye devam eden solunum fizyoterapisini yapmayan hastalarda nefes darlığı tekrarlamaktadır. Bu durumda hastaya yeniden balon ile temizlşik yapılabilir.

10 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Pektus cariantum (güvercin göğsü) nedir ve tedavisi nedir?

Pektus cariantum (güvercin göğsü) nedir ve tedavisi nedir?

İman tahtasının (sternum) öne çıkıklığıdır. Kunduracı göğsüne gore daha ender görülür.

Erkeklerde 3 kat daha çok görülür. Genel toplumda %0.06 (10,000’de 6 kişide). Çoğu zaman ergenlikte fark edilir (11-15 yaş).

Şikâyetleri nefes darlığı, süratli soluma, acele yorulma, Zatürre ve %20’sinde doğumsal kalp hastalıkları vardır; ritim problemi, vs.

Başka hastalığı olmayan ve düzeltme istemeyen hastalarda herhangi bir girişime gerek kalmamıştır. Cerrahi düzeltme (Açık cerrahi düzeltme ve Kapalı Abramson bar düzeltme ameliyatları) çoğunlukla görüntü için kozmetik amaçlı yapılır. Toplumsal fobiyi de ortadan kaldırır, hastanın öz itimatı tekrardan kazanılır

Ameliyatsız tedavi de mümkündür; bilhassa inanç tahtasının orta ve alt kısmındaysa öne çıkıklık “Kompresiv Korse Yöntemi” ile 24 ayda düzelme sağlanabilir; %75 Başarı sağlanır.

Yandaş başka hastalık yoksa spor yapılmasında bir engel hal yoktur.

Açık ve Kapalı iki ameliyat yöntemi vardır:

a-) Açık modifiye Ravitch yöntemi (bar kullanılmaz) ve

b-) Kapalı Abramson Bar Yöntemi (3 yıl sonrasında için bir ameliyatla bar çıkartılır).

Gerek Açık gerekse Kapalı ameliyatla meydana getirilen düzeltme ameliyatlarının başarısı oldukça yüksektir (%95-99).

Ameliyattan sonrasında ağrı olabilir, sadece günümüz analjezi ve anestezi teknikleri yardımıyla ağrı oldukça iyi denetim edilebilmektedir.

Ameliyattan sonrasında hasta çoğu zaman 4.-5. Gün taburcu edilir. Reçetesi düzenlenir. Günlük pansuman yaptırmalıdır. 10. Gün, 1.-3.-6.-12.-24.-36. Ay kontrollerine çağrılır.

*Güvercin göğsü için KORSE tedavisi iyi mi yapılır?

Hastanın ölçülerine ve çıkıklığın bölgesine nazaran hazırlanan korseyi hasta, minimum 18-24 ay süreyle günde 8-12 saat kesintisiz kullanımı gerekir. 24 ayın sonunda başarı oranı: %70-75’dir.

*Korse tedavisinde başarı oranı nedir?

C: 24 ayın sonunda başarı oranı: %70-75’dir.

9 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Bilim İnsanları Vücudumuzda Yeni Bir Mikro Organ Keşfettiler!

Bilim İnsanları Vücudumuzda Yeni Bir Mikro Organ Keşfettiler!

İnsan vücudunun bağışıklık sistemi için oldukca mühim etkiye haiz olan bir mikro-organın varlığından yeni haberimiz oldu. Bu organ, vücudunuzun çeşitli bölgelerinde bulunan lenf bezlerinin üzerini ince bir zar şeklinde örtüyor. Gelin iyi mi çalıştığına hep beraber bakalım.

Bazı bulaşıcı hastalıkları bir defadan fazla geçirmediğimize dair ilk bulgulara, bundan 2400 yıl ilkin rastlanıldı. Bu etkiyi, yaşamımızın devamlılığı için koşul olan bağışıklık sistemimize borçluyuz. İnsan vücudu hala aydınlatılamayan o denli oldukça gizemle dolu ki, bağışıklık sistemimiz için kilit rol oynayan bir mikro-organın varlığından hemen hemen haberimiz oldu.

Avustralya’nın Garvan Enstitüsü’nde meydana getirilen araştırmanın liderlerinden olan Dr. Tri Phan, “Aşıların iyi mi yapılması gerektiği mevzusunda uzun süreden beri çalışıyoruz, sadece bağışıklık sisteminin bazı hastalıkları iyi mi hatırlamış olduğu mevzusuna fazlaca fazla değinmemiştik” dedi.

Bir enfeksiyon bedenimize bulaştığı vakit bağışıklık sistemi hücreleri, bu istilacı enfeksiyon virüslerine karşı antikor üretirler. Enfeksiyona karşı üretilen işe yarar antikorların tabiri caizse kodları saklanır, aynı enfeksiyon yeniden vücuda uğradığında bu antikorlar yeniden üretilirler. Böylece enfeksiyon vücuda yayılmadan dışarıya atılmış olur. Aşılar ise uygun antikorların üretimi mevzusunda bağışıklık sistemine ikazlar gönderirler.

Saldırılara karşı en uygun antikoru üretmek için “B” hücreleri görevlidirler. Bu hücrelerin ömrü genel anlamda öbürlerinden oldukca fazlaca uzundur, hatta onlarca yıl süresince yaşayıp, antikor kayıtlarını da saklayabilirler. Asla görmedikleri bir enfeksiyonla ilk kez savaşacaklarında ise plazma hücreleri üretmeleri gerekir. İşte bu aşamada tıbbi ve bilimsel data hemen hemen net bir izahat getiremez. En azından şimdiye kadar öyleydi…

Araştırma ekibinin foton mikroskopları altında yaptıkları araştırmalar, B hücrelerinin bazı destek hücrelerle lenf bezlerindeki bir dokuya giriş yaptıklarını gözlemlediler. Bu hücreler dokudan dışarıya çıktıklarında ise birer plazma hücresine dönüşmüşlerdi. Şu demek oluyor ki vücudunuz o güne kadar asla karşılaşmadığı bir enfeksiyonla karşılaşırsa, lenf bezlerinizin yüzeyinde yer edinen hususi dokuya B hücrelerini gönderiyor, bu doku hücreleri plazma hücrelerine dönüştürüyor.

Kanser hastalarından alınan lenf düğümlerini yakından inceleyen ekip, SPF’nin varlığını kati bir halde kanıtladı. Araştırmacılara gore muhtemelen tüm memelilerde ve kim bilir öteki hayvanların bir kısmında SPF organından var. Bunu netleştirmek için araştırmaların devam etmesi planlanıyor.

SPF, bugüne dek daha ilkin asla farkedilmemişti. Dr. Phan, organın oldukca ince ve geleneksel mikroskoplarla neredeyse görülmez bulunduğunu belirtti. Bu keşfin bizlere anlattığı en mühim mevzu, içimize baktığımız teknolojiler geliştikçe yeni keşiflere imza atmamızın an meselesi olduğudur.

Aslen vücudunuza yeni bir enfeksiyon bulaştığında tüm Hafize B hücreleri plazma hücrelerine dönüşmüyor. Phan’a nazaran meydana getirilen aşılar geliştirildikçe daha çok plazma hücresine dönüşebilen B hücreleri üretmek mümkün olabilecek.

Bağışıklık sistemimiz bir destek almaksızın, bulaşan enfeksiyonla uzun süreler süresince savaşım verirse, biyolojik olarak tükenmeye başlıyor. SPF’nin keşfi ise bilim adamlarına daha efektif aşılar üretme fırsatı sunuyor.

5 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Türk Bilim İnsanlarından Mucizevi “Biyosensör” İcadı

Türk Bilim İnsanlarından Mucizevi “Biyosensör” İcadı

Ege Üniversitesi (EÜ) bünyesinde solunum sisteminden kansere kadar birçok hastalığa yol açan nitrik oksit sentaz enziminin aktivesinin ölçülebilmesi için bir biyosensör geliştirildi.

Üniversiteden meydana getirilen yazılı açıklamada, beyin, solunum, kalp damar, mide bağırsak sistemi dahil pek oldukca sistemde ve organda muntazam çalışmadığı vakit hastalıklara neden olan nitrik oksit sentaz enziminin aktivesinin ölçülebilmesi için emek verme başlatılmış olduğu kaydedildi.

Çalışmada EÜ Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Şengün Özsöz, biyomühendis uzman Zeynep Yılmaz ve Atina Üniversitesinden Prof. Dr. Andreas Papapetropoulos’un vazife almış olduğu bildirildi.

Internasyonal TÜBİTAK Projesi ile meydana getirilen ve buluş sahibinin EÜ olduğu anlatılan açıklamada, çalışmada nitrik oksit sentaz aktivesinin kullanıcı dostu ucuz ve kolay bir yöntemle ölçülebilmesini elde eden bir yöntemin bulunmuş olduğu kaydedildi.

“Ulusal patent alınmış durumda”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, vücutta nitrik oksit seviyesinin artması ve azalmasının, kalp, solunum, sindirim sistemi benzer biçimde birçok hastalığa sebep bulunduğunu, ekiplerinin bu aktiviteyi belirleyen bir biyosensör geliştirdiğini belirtti.

Sensör ile nitrik oksidin azaldığı ya da arttığı durumlarda söz mevzusu hastalıklara yönelik ilaç geliştirme ve doğru tedavi şekillerinin belirlenebileceğini aktaran Budak, şu değerlendirmede bulunmuş oldu:

“Bu anlamda ulusal patent alınmış durumda, patentin ticarileşmesi için de yatırımcılara gerekseme var. Toplumumuza sıhhat anlamında ciddi bir hizmet sunmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Buluşlarının iki amacı olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Günay Yetik Anacak da biyosensörün hem enzimin aktivitesini hem de bir sitrüllin amino asidinin düzeyini ölçtüğünü bildirdi.

Bu enzim mühim bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Anacak, şunları kaydetti:

“Hipertansiyonda, diyabette, solunum sistemi hastalıklarında, kanserde, seksüel fonksiyon bozukluklarında, mide bağırsak hastalıklarında, bunama ve alzheimer şeklinde hastalıkların hepsinde nitrik oksit sentaz enziminin değişik tiplerinin aktivitesinin düşüklüğü ya da fazlalığı problem, eğer biz enzimin aktivitesinin azalıp azalmadığını bulabilirsek ona bakılırsa tedaviyi yönlendirebiliriz. İlaç geliştirme aşamalarında da bu oldukça mühim. Günümüzde bu enzimin aktivitesini ölçen yöntem radyoaktivite gerektiriyor. Bundan dolayı bu enzimin aktivitesini değiştirecek ilaçların geliştirilmesi kolay olmuyor. Sadece bu yöntemle ilaç keşfi ve ilaç taramaları oldukca daha kolay olabilecek.”

Prof. Dr. Pınar Kara Kadayıfçılar da buluşlarının Türkiye’de ve internasyonal anlamda ilk kez meydana getirilen bir şey bulunduğunu, bu biyosensörle piyasaya sürülebilir süratli ve oldukca ucuz çipler geliştirilebileceğini belirtti.

3 Ekim 2021
Okunma
bosluk

Kalp Hastalıkları Facebook Grubumuz kuruldu.

Kalp Hastalıkları Facebook Grubumuz kuruldu.

merhaba değerli dostlarımız. facebook grubumuz kuruldu. Artık facebook grubumuzda da doktorlarımızla direkt temasa geçebilirsiniz.

 

https://www.facebook.com/groups/465244880295270/

30 Eylül 2021
Okunma
bosluk

Östaki Borusu Nedir, Ne Yapar?-What is the Eustachian tube and what does it do?

Östaki Borusu Nedir, Ne Yapar?-What is the Eustachian tube and what does it do?

Östaki Borusu Nedir, Ne Yapar?-What is the Eustachian tube and what does it do?

Östaki borusu tıkanıklığı (Eustachian tube dysfunction-ETD) az duymaya sebep olabilir. Genellikle bu durum bir hafta süren geçici bir problemdir ya da genellikle soğuk algınlığı sonrası oluşur. Bazı uzun süreli östakiborusu hastalığı da görülmektedir. Sıklıkla, herhangi bir tedavi gerektirmez ama antihistaminik, steroid burun spreyi gibi bazı yardımcı ilaçlar, östaki borusu tıkanıklığını giderir.

burunun gerisi ile kulağın ortasını bağlayan dar tübe östaki borusu denir. Yetişkinlerde östaki borusunun uzunluğu 3-4 cm dir. Orta kulak boşluğu ile kulak arı arasında genelde hava vardır. Orta kulaktaki hava hücreler tarafından emilir bu da orta kulağa kadar uzanan bir durum oluşturur. Dolayısı ile, temiz hava orta kulaktan ara ara sağlanır. Östaki borusu normalde kapalıdır, fakat esnediğimizde, gerindiğimizde ya da çenemizi açtığımızda  östaki borusu açılır. Östaki borusundan temiz hava gelmesi ve kirli mukusların östaki borusundan gönderilmesi işlemi böylece yapılır. Orta kulak ile kulak zarı arasındaki basıncın, dış dünya ile kulak zarı arasındaki basınca eşit olması,titreşimin doğru olmasını sağlar ve duyma işleminin gerçekleşmesi için bu gereklidir.

Eustachian-tube-disincfection-ostaki-borusu-tikanikligi

Eustachian-tube-disincfection-ostaki-borusu-tikanikligi

 

 

 

11 Eylül 2021
Okunma
bosluk

Şeker Hastalığının Belirtileri

Şeker Hastalığının Belirtileri

Kurnaz ilerleyen hastalıklardan önde gelen diyabet kısaca şeker hastalığı günümüzün en yaygın hastalıklarından biridir. Sizler için şeker hastalığının işaretlerini araştırdık. İşte şeker hastası olduğunuzu gösterecek işaretler…

2012’de meydana getirilen istatistiksel veri çalışmalarında şeker kısaca diyabet hastalığının 1.5 milyon kişinin ölümünün direkt sebebi olarak gözlemlenmiştir. Diyabet kandaki insülin değerlerinin yükselmesi ya da azalmasıyla ortaya çıkar. kandaki insülin yükseldikçe bazı komplikasyonlara da niçin olur. Böbrek yetmezliği, görme kaybı, kalp krizi, nüzul ve bacak ampütasyonu şeklinde durumlar bu komplikasyonlar içinde yer alır.

PEKİ ŞEKER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

– Nedensiz başlamış olan kilo kaybı,

– Sık sık idrara çıkmaya bağlı ortaya çıkan uyku bozukluğu,

– Devamlı yiyecek yeme isteği olmasına karşın bitkin duymak,

 Vücut ısısında ani düşme ve yükselmeye bağlı ağzı kuruluğu,

 Ansızın gelişen görme kayıpları,

 El ve ayak parmak uçlarında karıncalanma,

 Vücut hareketleri esnasında ağrı hissetme,

 Kalp ritim bozukluğu, panik atak ve kalp çarpıntısı olmamasına karşın kalbin süratli atması benzer biçimde emareler diyabet hastalığının habercisi olabilir.

26 Ağustos 2021
Okunma
bosluk

Öksürük ve yapılması gerekenler

Etiketler: ,,
Öksürük ve yapılması gerekenler

Öksürük; hava yollarının sekresyonlardan temizlenmesini ve alt solunum sistemine yabancı maddelerin girmesini önleyen mühim bir müdafa mekanizmasıdır. Aslına bakarsak öksürmek fazlaca faydalıdır. Solunum yolumuza kaçan bir yabancı cisim, mikrop, virüs, toz, polen ve oluşan fazla ifrazat sadece bu yolla atılır. İnsan üşüdüğünde de öksürerek vücudunu ısıtmaya çalışır. Öksürerek ter içinde kalabiliriz. Hapşırık da aynı bu etkide bir müdafa mekanizmasıdır. Fakat her şeyin azı karar bir çok zarar olabilir. Çoğu zaman öksürüğe bağlı problemler kısa sürede değil, öksürük kronikleştiğinde, uzadığında ortaya çıkar ve de günümüzde tüm dünyada tabip başvurularının en sık sebeplerinden birini oluşturmaktadır.

Öksürüğe yol açan algılayıcılar, akciğer ve akciğer zarı (plevra) haricinde, burun, sinüsler, farenks benzer biçimde üst solunum sistemi, kalp zarı (perikard), karın zarı (diyafram), kulak yolu ve midede de yaygın şekilde bulunur. Dolayısıyla akciğer dışı pek oldukça hastalık da öksürüğe yol açabilir.

Öksürük sebeplerinin aydınlatılmasında en mühim noktalardan biri öksürüğün ne kadar zamandır devam ediyor olduğudur. Kabaca üç haftadan kısa devam eden öksürükler ani (akut), 8 haftadan uzun devam eden öksürüklere ise müzmin (kronik) öksürük denir.

Akut öksürüğün en sık sebepleri; üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, zatürre, bronşit, çevresel yada mesleki irritan maruziyeti, kalp yetmezliği ve yabancı cisimlerin nefes borusuna kaçması (aspirasyon) benzer biçimde nedenler iken, kronik doğrusu müzmin öksürüğün en sık sebepleri; astım, kronik bronşit, verem, akciğer kanseri benzer biçimde neredeyse tüm akciğer hastalıkları haricinde geniz akıntısı, çeşitli kalp/gerilim ilaçları ve reflü hastalığı olarak sayılabilir. Ek olarak, balgam söktürücü ilaçların kendisi de öksürüğe niçin olabilir.

Birkaç gün içinde kendiliğinden gerileyen öksürük yakınması çoğunlukla tedaviye gerek olmayan gribal durumlara bağlı iken, bilhassa 6- 8 haftadan uzun devam eden öksürük yakınması olan hastaların kesinlikle doktora başvurmaları önerilir.

21 Ağustos 2021
Okunma
bosluk

Şişmanlık hastalığı (aşırı kiloluluk) nedir?

Etiketler: ,,
Şişmanlık hastalığı (aşırı kiloluluk) nedir?

Şişmanlık mühim derecede morbidite ve ölüm riski taşıyan, karmaşık genetik ve çevresel nedenler ile oluşan ciddi bir hastalıktır. Günümüzde tüm dünyada bir numaralı sıhhat problemi olmaya aday olan şişmanlık vücutta aşırı yağ birikiminin hastalıklara niçin olması olarak tanımlanmaktadır. O denli ciddi ve yaygındır ki artık bir şişmanlık salgınından bahsedilebilir. Tüm dünyada 1,5 milyar şahıs fazla şişman, 500 milyon şahıs şişmandır. Batı yaşamına ilişik hususi bir mesele olarak başlasa da bu hastalık artık tüm dünyaya yayılmıştır. Beslenme yetersizliği ve açlık çeken ülkelerde bile kaygı verecek bir hızda artmaktadır. Bu durum tüm yaş gruplarından insanları etkilemekte hatta çocuklarda bile görülmektedir.

Hangi nedenler şişmanlığı etkisinde bırakır?

Obeziteye yol açan 3 temel unsur; fena beslenme, aktivite yetersizliği ve genetik nedenler olarak tanımlanmaktadır. Genetik faktörler bu nedenler içinde %60’lık bir oranla ilk sıradadır. Arkasından %30’luk bir oranla çevresel faktörler gelir. Kişisel faktörler ise % 10’luk bir dilimi oluşturmaktadır.

Şişmanlık temelde 2 nedene dayanır. İlki yüksek kalorili ve yağlı, vitamin ile minerallerden yoksul sadece leziz gıdalara kolay ulaşılabilmesi ve alınmasıdır. Öteki niçin ise artan şehirleşme, ulaşımın ve çalışmanın giderek daha hareketsiz hale gelmesi sonucunda alınan enerjinin harcanamaması, tüketilememesidir. Ek olarak şişmanlığın yol açmış olduğu hareket güçlüğü ve görüntü toplumsal yaşam düzeyini ve standardını bozar. Şişman kişiler hazır elbise, ulaşım araçlarında ve toplantı alanlarında yer bulmakta güçlük çekerler.

Şişmanlığın düzeltilmesi için ne yapılması gerekir?

En mühim sıhhat problemlerinden kabul edilen şişmanlığın düzeltilmesi için buna yol açan 2 etkenin ortadan kaldırılması gereklidir. Birikmiş olan yağ ile enerjinin uygun hareket ve sporla harcanması ve alınan gıdanın azaltılmasıdır. Bu yolların yalnızca birinin uygulanması başarısızlıkla sonuçlanır.

Enerji harcanması:

Günümüz toplumunda ulaşım kolay ve taşıtlarla, iş yaşamı da genel anlamda bedensel olmayan etkinliklerden oluştuğu için gıdalarla alınan enerji harcanamamaktadır. Bu yüzden kişiler her gün tertipli egzersiz yapmalıdır. Kaide olarak haftada minimum 5 gün otuz dakika süresince ara vermeden spor yapılması önerilmektedir. Bu şekilde meydana getirilen tertipli egzersiz hem de kalp sağlığı için de fazlaca gereklidir. Buna ek olarak mümkün olduğunca yürüyüş yapmak, yakın bölgelere yürüyerek gidilmesi, asansör yerine merdivenlerin kullanılması destekleyici olur.

Enerji (kalori) alımının azaltılması:

Bu plandaki ilk basamak rejim uygulamasıdır. Protein ve vitamin eksikliğine yol açmayan kesinlikle diyetisyen kontrolü altındaki rejim uygulamaları ilk basamakta uygulanır. Rejim ile zayıflama hızı oldukça fazla olmamalıdır. Ayda en fazla 1-2 kilogram verilmesi kabul edilebilir bir zayıflama hızıdır. Bundan daha süratli zayıflamalarda ek rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

18 Ağustos 2021
Okunma
bosluk

Covid 19 salgını, akciğer kanser ameliyatına engel mi?

Covid 19 salgını, akciğer kanser ameliyatına engel mi?

Akciğer kanseri, kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir. En etkili tedavi yöntemi ise ameliyat ile kanser dokusunun vücuttan tamamen çıkarılmasıdır. Ameliyat her hastaya uygulanamamaktadır. Mesela akciğer tümörü vücudun öteki bölgelerine sıçramışsa (metastaz) cerrahinin faydası fazlaca sınırı olan olmaktadır. Maalesef, bir çok vakalarımız bu şekildedir.

Akciğer kanseri sebebiyle müracaat eden hastalarda ilk olarak ameliyata uygun olup olmadığı araştırılmaktadır. Bir takım tetkikler istenir. Elde edilmiş sonuçlarına gore karar verilir. Mesela; hastalarımız ameliyat için uygun bulunduğunu gösteren bazı bulgular;

(1) kanserin tek akciğerle sınırı olan olması

(2) hastalığın uzak lenf nodlarına, karşı akciğer, kalbe, büyük damarlara, yiyecek borusuna yayılmamış olması

(3) kanser hücrelerinin beyin, karaciğer, kemik, böbrek üstü bezleri benzer biçimde herhangi bir uzak organa sıçramaması.

Netice olarak akciğer kanserinde en etkili tedavi yöntemi cerrahi tedavidir.

Akciğer kanseri erken evrede tespit edilirse Covid 19 riskine karşın ameliyat yapılmalı mıdır?

Bu sual hem hasta ve hem de yakınları tarafınca sorulmaktadır. Kanser, cerrahi için uygun olduğu erken evrede ameliyat yapılmaz ise hasta, etkili bir tedavi şansını yitirilmektedir. Erken evre akciğer kanseri sebebiyle ameliyat olan hastalarımızda büyük oranda tam şifa sağlanmaktadır.

Özet olarak; Covid 19 pandemisinden dolayı ameliyatı ertelemek hastanın en etkili tedavi seçeceğini olan ameliyat şansını dolayısı ile tam şifa sağlama şansını kaybetmesine sebep olabilir.

16 Ağustos 2021
Okunma
bosluk

Meme kanseri; önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Meme kanseri; önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Meme kanseri en sık gözlenen kanserlerden birisidir. Hanımlarda, tüm kanserler içinde birinci, kansere bağlı ölümlerde ikinci sırada yer almıştır. Hanımlarda gözlenen kanserlerin %33’ünü meme kanseri oluşturmaktadır. ABD, Şimal ve Batı Avrupa vatanlarında bayanların %12’si doğrusu sekizde biri yaşam boyu meme kanserine yakalanma riski altındadır. Japonya ve öteki uzak doğu vatanlarında bu oran daha düşüktür. Türkiye’de görülme sıklığı batı ülkelerine daha yakındır. Kadınlarımızın %10-12’si yaşam boyu meme kanserine yakalanma riskine haizdir.

Meme bayanlar için doğurganlık yanında, kadınlığı simgeleyen en mühim organdır. Bu yüzden, memenin kaybı bayanlar için oldukça büyük travmaya yol açmaktadır. Meme kaybı, kadınlık, doğurganlık, cinsellik ve çekicilik kaybı benzer biçimde algılanmakta, ciddi ruhsal ve toplumsal travmalara niçin olmaktadır. Ek olarak, tanı ve tedavi giderleri ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Meme kayıplarının en büyük sebebi, kim bilir tek sebebi meme kanseridir. Meme kanserinin tanısında gecikme olduğunda ve uygun tedavi edilmediğinde meme yitirilmesine yol açmakta, yaşam süresi kısalmakta ve yaşam kalitesi bozulmaktadır.

Bu kadar travmatik sonuçlara neden olan meme kanserini önleyebilir mi? Evet!… Meme kanserine yol açan risk faktörleri bilindiğinde, meme kanserinin mühim bir kısmını önlemek mümkündür. Önlenemediği durumlarda ise, tarama şekilleri, erken tanı ve uygun tedavi ile, meme yitirilmesine yol açmadan tam iyileşme sağlayarak tedavi edebiliriz.

Meme Kanseri için Risk Faktörleri

Meme kanserini önlemek için, yol açan risk faktörlerini bilmek oldukça önemlidir. Bunlar; hanım cinsiyet, ileri yaş, ailede yada kendisinde meme, over (yumurtalık) ve başka kanseri hikayesi bulunması, meme kanseri için riskli genetik faktörlere haiz olmak, adetlerin erken başlaması (12 yaşından ilkin), geç menopoz (55 yaşından sonrasında), 5yıldan daha uzun doğum denetim hapı yada menopozu geciktirmek hormon hapı kullanılması, asla doğum yapmama, emzirmeme, bilhassa çocukluk çağlarında radyasyona maruz kalma, alkol kullanımı, yağdan varlıklı beslenme ve sedanter yaşam sayılabilir. Yaş, hanım cinsiyet, kişisel yada ailesel kanser hikayesi, genetik faktörler ve erken tane görmeye başlama haricinde öteki tüm faktörler değiştirilebilir ve önlenebilir faktörlerdir.

Meme kanserlerinin %15 kadarını ailesel meme kanserleri oluşturur. Bu hastalarda meme kanseri için riskli genetik faktörler (BRCA1, BRCA2, p53, PTEN vd) pozitiftir. Bu genetik faktörleri pozitif olan yada ailede meme kanseri hikayesi yada hastayı yüksek riskli gruba sokan öteki faktörlere haiz olan kişilerde, önleyici ilaç ve cerrahi tedaviler ile meme kanseri gelişimini %95’lere kadar önlemek mümkün olmaktadır. Mesela mutasyona uğramış (yapısı bozulmuş) BRCA1 yada BRCA2 genine haiz hastalarda yaşam boyu meme kanseri gelişme riski BRCA1 için %80-90, BRCA2 için %40-45, over kanseri gelişme riski BRCA 1 için %40-60, BRCA2 için %15 civarındadır. Bu kişilerde cilt koruyucu, cilt, meme başı ve areola koruyucu mastektomiler ile meme kanseri gelişimi %95-97 oranında önlenebilir. Overlerin (yumurtalıkların) 40-45 yaşından ilkin çıkarılması ile over kanseri %100, meme kanseri %50 civarında önlenebilir. İlaçla (Tamoksifen) %50 kadar meme kanseri gelişmesi önlenebilir. Bu tedavileri istemeyen kişilerde, takiplere daha erken yaşta başlanarak ve daha sık takip edilerek, meme kanserinin tanısı oldukça erken evrede konulabilmekte ve meme kaybı olmadan tam iyileşme ile tedavi edilebilmektedir. BRCA1 yada BRCA2 gen mutasyonu olanlarda 25 yaşlarında meme Manyetik Rezonans görüntüleme ile ve 35 yaşlarında Mamografi ile taramaya başlanmalıdır. Bu kişiler aylık kendi kendine muayenelerine 18-20 yaşlarında başlamalıdır. Altı ayda yada yılda bir klinik muayene önerilir. Ailesinde meme kanseri bulunanlarda, meme kanser tanısı konulduğu yaştan minimum 5 yıl ilkin taramalara adım atmak gerekir.

Kendisi meme kanseri geçiren kişilerde, duruyorsa aynı memesinde ve öteki memesinde yeni bir kanser gelişme riski her yıl için %0,5-1 civarınadır. Bu yüzden, kesinlikle takip gerekir.

Meme kanseri gelişimini azaltmak için yapabileceklerimiz nedir?

İlk canlı doğum yaşlarının 30 yaşın altında olması, her evladı minimum 6ay-bir yıl emzirme, doğum denetim hapının (5 yıldan uzun) ve menopoz geciktirici hapların uzun süre kullanımından kaçınma, alkol kullanmama (riski 2 kat arttırır), liften ve meyve sebzeden varlıklı beslenme (hayvansal yağdan varlıklı ve yüksek kalorili rejim riski arttırır), iyonize radyasyondan kaçınma (bilhassa 30 yaş altında radyasyona maruz kalmak pek fazlaca kansere niçin olur), haftada minimum 5 gün, günde 40-50 dakika orta derecede fizyolojik aktivite, tertipli yaşam ve menopoz sonrası dönemde ideal kiloda kalınarak (menopoz sonrası şişmanlık risk faktörüdür) ile meme kanseri sıklığını mühim oranda azaltmak mümkündür.

Meme kanserinde emare ve bulgular:

Meme kanserli hastalar bizlere en sık (%70-90) memede kitle ile başvurmaktadır. Kitleler çoğu zaman sınırları düzensiz, sert ve hareketsizdir. Çevre meme dokusuyla beraber ile hareket eder ve çoğunlukla ağrısızıdır.

Meme başlangıcında ve derisinde biçim bozukluğu ve çekintiler gözlenebilir. Meme derisinde kalınlaşma, kabalaşma, portakal kabuğu görünümü, yara yada kızarıklık olabilir.

Meme başından kanlı yada saydam akıntı gözlenebilir. Memeden süt dışı tüm akıntılar düzgüsel değildir ve meme kanserinin emaresi olabilir. Meme kanserlerinin %10’u ilk emare olarak, meme başı kanlı akıntısı ile gelmektir. Bilhassa kendiliğinden, tek meme başından ve tek kanaldan olan, kanlı ve berrak akıntılar meme kanserini düşündürür.

Meme kanserli hastalar, meme başlangıcında sulanma, soyulma, kabuklanma benzer biçimde lezyonlar, memede kızarıklık, şişme, ağrı, ışı artışı, yara ve koltuk altında kitle ile başvurabildiği benzer biçimde, hiçbir şikâyeti ve meme kanserini düşündürecek emaresi yok iken, tarama mamografisi ile, meme kanseri tanısı konulabilmektedir.

Meme kanseri tanısı:

Meme ile ilgili şikayetle gelen bir hastada yaşı 40’ın üstünde ise, görüntüleme yöntemi olarak ilk tercih edilecek yöntem, mamografidir. Kırk yaşından ufak kişilerde birincil olarak ultrasonografi tercih edilir. Tanı için mamografi ve ultrasonografinin yetersiz kalmış olduğu olgularda manyetik rezonans görüntüleme ile araştırma yapılır. Kırk yaş öncesi olgularda mamografinin tercih edilmemesinin sebebi, hem oldukça azca da olsa ışınım içermesi, hem de bu yaşlarda meme dokusunun fazlalığı neneni ile, meme görüntü kalitesinin daha düşük olmasıdır. Gene de lüzumlu durumlarda 40 yaşından ilkin de mamografi çekilebilir. Meme kanserinin uzak yayılımını belirlemek amacıyla, bilgisayarlı tomografi, kemik sintigrafisi ve PET-CT benzer biçimde görüntüleme şekillerinden faydalanılır.

Meme kanserinde kati tanı, biyopsi ile konulur. Meme kitlelerinde ilk tercih daima kesici iğne (tru-cut) biyopsisi olmalıdır. Sadece, koltuk altı lenf bezlerinin incelemesinde kesici iğne biyopsisi yapılamıyorsa ince iğne biyopsisi yapılabilir. Memenin kistik lezyonlarında da kesici iğne biyopsi yapılamıyorsa ince iğne biyopsisi yapılabilir. Açık biyopsi şekilleri sadece enflematuar meme kanseri benzer biçimde, kesici iğne biyopsisinin yetersiz kalmış olduğu fazlaca hususi durumlarda tercih edilmesi ihtiyaç duyulan bir yöntemdir. Açık biyopsi ile işe adım atmak, hastanın tedavisinde meme koruyucu yada onkoplastik yöntemlerin yapılamamasına ve sonuçta meme yitirilmesine niçin olabilir.

Yalnız görüntüleme ile görülebilen lezyonların çıkarılmasında, lezyon hangi görüntüleme ile tespit edilmişse tel ile işaretlenerek yada içine radyoaktif madde verilerek işaretlenebilir.

Cerrahi öncesi ilaçla tedavi alacak hastalarda, tedaviden ilkin görüntüleme eşliğinde, memedeki kitleleri ve var ise koltuk altı lenf bezleri klipsle işaretlenmesi gerekir.

Meme başı akıntılarında, akıntıda hücre incelemesi yapılır. Fena huylu hücre görülmesi, memenin o kanalıyla ilişkili meme alanında kanser bulunduğunu gösterir.

Meme başı kanlı akıntılarda, akıntının nedenini belirlemek için duktografi (kanal grafisi) yada duktoskopi (kanalın içine girilerek bakılması) yapılabilir.

Meme Kanseri Tedavisi

Meme kanseri tek bir hastalık değildir. Kansere, kişiye ve memeye bağlı özelliklere nazaran tedavinin bireyselleştirilmesi gerekir. Meme kanserinin tedavisine onkoplastik cerrahi prosedürler de girdikten sonrasında, cerrahi tedavi yöntemi seçiminde cerrah faktörü mühim rol almaya adım atmıştır.

Meme kanserinin tedavisi, kesinlikle mevzu ile ilgilenen uzmanların ortak emek vermesi ile yapılması gerekir. Bu ekip, meme kanserinin cerrahi tedavisini icra eden cerrahi onkoloji uzmanı, ilaçla tedavisini icra eden tıbbi onkoloji uzmanı, filmleri değerlendiren radyolog, çıkarılan tümörü değerlendiren patolog başta olmak suretiyle, nükleer tıp uzmanı, tıbbi genetik uzmanı, plastik cerrahi uzmanı benzer biçimde branşları içermektedir. Uygun tedavi seçeneklerine kesinlikle hastayla beraber karar verilmelidir.

Meme kanseri tedavisinde son yıllarda oldukça mühim gelişme değişmeler olmuştur. Artık, hastaların oldukça büyük çoğunluğunda memenin tamamını almadan yapılacak tedaviler ön plana geçmiştir. İlaçla memedeki kitlenin küçültüldükten sonrasında çıkarılması, tümörün biyolojik ve genetik özelliklerine nazaran tedavi planlaması yapılmaktadır. Ek olarak, benim de oldukça sayıda hastamda gerçekleştirdiğim onkoplastik cerrahi teknikleri ile, hasta hem tümörden kurtulmakta hem de memesi korunmaktadır. Ek olarak, hastanın memesi kendi içinden yada çevreden doku kaydırılarak düzgüsel memesine yakın şekilde tekrardan şekillendirilmektedir.

Meme kanserinde uygun tedavi yapılabilmesi için, daha tanı konulma aşamasında, uygun planlama ve yönetim şarttır. Memede kesime gereksiz şekilde yapılacak açık biyopsi, doğrusu kitlenin çıkartılması, hastanın meme yitirilmesine kadar gitmektedir. Eskiden direkt memenin alınmasını gerektiren bazı kitleler artık, evvel ilaçla küçültülerek hem meme korunmakta hem de onkoplastik cerrahi ile kabul edilebilir bir güzel duyu sağlanabilmektedir.

Meme koruyucu meydana getirilen hastaların, ameliyat sonrası kesinlikle radyoterapi alması gerekeceği için, bunu almasına engel durum olması durumlarında uygulanamaz. Bazı hususi durumlarda memenin tamamı alındıktan sonrasında da radyoterapi gerekebilir.

Radyoterapi haricinde tümör tipine nazaran, ilaç verilerek kemoterapi, hormonoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi tedavileri çoğunlukla cerrahiden sonrasında kullanılmaktadır. Sadece, bazı hastalarda bilhassa tümörü küçültmek amacı ile cerrahi öncesi de kullanılmaktadır.

Meme kanseri uygun tedavi edildiğinde, erken evrelerde 20 senelik yaşama şansı %90’lara ulaşmıştır. Ek olarak, meme koruyucu ve onkoplastik cerrahi tedavileri yaparak hastanın meme kaybını önleme yanında, hasta düzgüsel yaşantısını iyi bir yaşam kalitesi ile sürdürmektedir.

Meme tarama programları:

Tüm bayanların 20 yaşından sonrasında, kesinlikle tane bitimini takip eden hafta içinde kendi memelerini muayene etmesi gerekir. Bilhassa yüksek riskli hastalarda, erken yaşlarda taramaya adım atmak oldukça önemlidir. Düzgüsel riskli hastada 40 yaşından 50 yaşına kadar, 1 yada 2 yılda bir mamografi, 50 yaşından sonrasında her yıl mamografi ile tarama öneriyoruz. Yüksek riskli hastalarda mamografik taramaya, risk durumuna nazaran 35 hatta 30 yaşlarında bile başlanabilir. 30 yaş alında manyetik rezonans ve ultrasonografi ile tarama ön plana geçmektedir.

Erkeklerde meme kanseri:

Erkeklerde de kadılardan 100 kat daha azca çoğunlukla görülmekle beraber meme kanseri görülebileceğini unutmamak gerekir. Risk faktörleri hanımlarla benzerdir. Bunlara ilaveten, testislerin çıkarılması, inmemiş testis ve testis travması benzer biçimde testiste fonksiyon yitirilmesine yol açan durumlarda da risk artışı görülmektedir. Tanı ve tedavi prensipleri kadınlarala benzerdir.

Netice olarak, meme kanseri, hanımlarda en sık gözlenen kanser olmakla beraber, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Sadece, seçilecek tedavi yönteminin hastanın yaşam standardını ve süresini etkilediğini unutmamak gerekir.

Tüm hanımlarımıza, kansersiz, sıhhatli ve mutlu yaşam dileklerimle.

15 Ağustos 2021
Okunma
bosluk
kalp hastalıkları Son Yazılar FriendFeed
seo kitabı

Son YorumlarBizi takip edin- follow us !

Sorularınızı artık facebook grubumuzdan da sorabilirsiniz.

You can ask your questions from facebook page! Kalp-Hastaliklari Facebook Adresi